More Website Templates @ TemplateMonster.com - January21, 2013!
PROWADZENIE SPRAW

Prowadzenie spraw sądowych

 • Reprezentowania Klienta na etapie przedsądowym.

Przygotowanie się do procesu jest tak samo ważne, jak jego sprawne i profesjonalne prowadzenie. Dlatego już na etapie zaistnienia sporu z kontrahentem warto skontaktować się z naszą Kancelarią, dzięki czemu wspólnie ustalimy proces działania.

Co więcej dzięki mądrym krokom przed procesem, często udaje się go uniknąć. Dlatego zapraszamy do jak najszybszego kontaktu w każdej sprawie, której pojawia się ryzyko procesu.

 • Prowadzenie spraw sądowym.

Dobrze skonstruowany pozew (wniosek) to bardzo ważny krok w stronę sukcesu sprawy. Przemyślane żądania powinny być poparte zrozumiałym uzasadnieniem i jasno przedstawionym materiałem dowodowym. Ten etap sprawy zajmuje najwięcej czasu, co jednak procentuje w przyszłości, ponieważ ogranicza konieczność składania dalszych pism przygotowawczych, modyfikacji żądań etc. W toku postępowania reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji. Przed każdą rozprawą organizujemy spotkanie z Klientem w celu ustalenia priorytetów i planu działania. Po każdej rozprawie informujemy o jej wynikach.

Zapewniamy wsparcie w procesach gospodarczych, cywilnych, w postepowaniu upadłościowym i naprawczym, w postępowaniu egzekucyjnych oraz w sprawach karnych.

Prowadzenie postępowań sądowych przed:

 • Sądami Rejonowymi;
 • Sądami Okręgowymi;
 • Sądami Apelacyjnymi;
 • Sądem Najwyższym.

Sporządzamy następujące dokumenty w tych postępowaniach:

 • pozwy,
 • wnioski wszczynające postępowanie nieprocesowe,
 • wnioski dowodowe,
 • wnioski o zabezpieczenie,
 • apelacje,
 • zażalenia,
 • skargi kasacyjne,
 • skargi o wznowienie,
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Prowadzenie spraw egzekucyjnych obejmuje:

 • Pomoc w sporządzeniu wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej lub sądowej,
 • Wnoszenie powództw przeciwegzekucyjnych,
 • Wnoszenie skarg na czynności komornika,
 • Sporządzanie innych pism w postępowaniu egzekucyjnym, m.in. związanych z licytacją, przybiciem i przysądzeniem.

Prowadzenie spraw karnych obejmuje:

 • reprezentowanie Mocodawcy w postępowaniu karnym jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego, w tym również pokrzywdzonej osoby prawnej,
 • udział w postępowaniu sądowym jako obrońca lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,
 • udział w postępowaniu wykonawczym jako obrońca lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, w tym pomoc w sporządzaniu wniosków o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.