More Website Templates @ TemplateMonster.com - January21, 2013!
PRAWO
KARNE

Zapewniamy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną we wszelkich sprawach dotyczących prawa karnego. Dzięki dotychczasowej praktyce w prowadzeniu spraw w tej dziedzinie oferują swoim klientom najwyższy poziom usług adwokackich, udzielając porad prawnych a także reprezentując klienta.

W naszej praktyce zawodowej związanej z prawem karnym zajmujemy się obroną osób na wszystkich etapach postępowania karnego, osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych a także osób pokrzywdzonych przestępstwem. Podejmujemy działania w charakterze obrońcy i pełnomocnika w sprawach dotyczących przestępstw:

 • przeciwko życiu i zdrowiu
 • przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przeciwko środowisku
 • przeciwko wolności
 • przeciwko wolności sumienia i wyznania
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • przeciwko rodzinie i opiece
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • przeciwko wyborom i referendum
 • przeciwko porządkowi publicznemu
 • przeciwko ochronie informacji
 • przeciwko wiarygodności dokumentów
 • przeciwko mieniu
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • przestępstwa narkotykowe